• Niemowlęta
  Niemowlęta
  Niemowlęta rozwijają się bardzo szybko. Niemal codziennie mają się czym pochwalić. Niektóre ich osiągnięcia są jednak ważniejsze niż inne, bo oznaczają początek czegoś nowego.
 • Macierzyństwo
  Macierzyństwo
  To nie tylko naturalnie przychodzący stan, ale również wymagająca wysiłku edukacja i praca nad sobą.
 • Masaż Shantali
  Masaż Shantali
  Masaż niemowląt jest niezwykłą formą nawiązania kontaktu pomiędzy niemowlakiem, a rodzicami w jego najwcześniejszym okresie życia.

„Wczesna interwencja . Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0 - 12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym".

Prowadzący:

Aneta Giczewska – mgr rehabilitacji ruchowej, terapeuta NDT - Bobath, pedagog specjalny;

 

 

Renata Ulman – Bogusławska – psycholog dziecięcy, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta wczesnej interwencji, Certyfikowany Instruktor masażu Shantali dla niemowląt;

 


Program szkolenia:

BLOK I. „Wczesna diagnostyka rozwoju psychoruchowego. Elementy pielęgnacji, stymulacji oraz terapii”


1)    Prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka od 0 -12 miesiąca.
2)    Uwarunkowania rozwoju dziecka.

 • prawa rządzące rozwojem;
 • mechanizm antygrawitacyjny;
 • rozwój orientacji w linii środkowej ciała;
 • rozwój integracji napięcia mięśniowego;
 • rozwój kontroli punktów kluczowych ciała.

3)    Niepokojące objawy rozwoju dziecka.
4)    Najczęstsze zaburzenia ośrodkowej koordynacji  nerwowo - mięśniowej.
5)    Kryteria diagnostyczne stosowane w ocenie rozwoju psychoruchowego dziecka:

 • Ocena Globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtla (prezentacja metody);
 • Skala Oceny Zachowań Noworodka wg Brazeltona NBAS (prezentacja metody);
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (prezentacja metody);
 • Dziecięca Skala Rozwojowa (DSR);

6)    Stymulacja rozwoju oraz organizacja najbliższego otoczenia dziecka zgodnie z  potrzebami rozwojowymi:

 • aranżacja pokoju;
 • dobór zabawek;
 • propozycje zabaw stymulujących rozwój (część praktyczna).

7)    Zasady pielęgnacji dziecka w pierwszych miesiącach życia:

 • instruktarz pielęgnacyjny (część praktyczna);
 • wskazówki dla rodziców.

8)    Zasady pielęgnacji, pozycje ułożeniowe oraz sposoby rehabilitacji dzieci urodzonych przedwcześnie (część praktyczna):
9)     Dotyk - noszenie, masowanie, kołysanie:

 • wpływ dotyku na rozwój psychoruchowy dziecka;
 • elementy masażu niemowląt (masaż Shantali);
 • zasady noszenia dzieci w chustach wg szkoły noszenia ClauWi.

10)     Metody wspomagania rozwoju dzieci z wyzwaniami rozwojowymi – opis metod i form terapii.
11)     Podstawowe założenia koncepcji NDT-Bobath.

BLOK II. „Elementy pediatrii i neonatologii”

1)    Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy. Rozwój płodowy i jego wpływ na dalszy rozwój dziecka.
2)    Czynniki zakłócające przebieg rozwoju w okresie płodowym:

 • zakażenia noworodka (zespół TORCH i inne);
 • infekcje – zakażenia nieswoiste;
 • czynniki ryzyka nieprawidłowego rozwoju dziecka.

3)    Uwarunkowania rozwoju dziecka.
4)    Wpływ porodu na dalszy rozwój dziecka. Poród naturalny a cięcie cesarskie.
5)    Noworodek – ocena kliniczna po urodzeniu. Skala Apgar. Skala Dubowitza. Skala Ballarda. Skala Amiel – Tison.
6)    Noworodek z niską masą urodzeniową ciała a wcześniak. Cechy kliniczne. Czynniki ryzyka. Studium przypadku.
7)    Żółtaczka fizjologiczna noworodka. Żółtaczka patologiczna. Żółtaczka jąder podkorowych. Hiperbilirubinemia. Konflikt serologiczny Rh, O – A - B.

BLOK III. „Wczesna interwencja logopedyczna”

8)    Profilaktyka logopedyczna noworodków i niemowląt – podstawy warunkujące rozwój najwcześniejszych funkcji aparatu artykulacyjnego, tj. pokarmowych:

1 - stan anatomiczny w obrębie jamy ustnej;
2 - poziom funkcjonalny - wczesna diagnostyka odruchów fizjologicznych ważnych dla rozwoju artykulacji (ocena odruchowych reakcji oralnych wg E. Stecko i A. Łady);
3 - działania zapobiegające nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji;
4 - poziom rozwoju zmysłów – kontrola reakcji słuchowych.

9)    Odruchowe reakcje oralne (norma i patologia). Proces rozwoju odruchów istotnych dla rozwoju mowy – kalendarz neurologiczny.
10)     Wpływ sposobu karmienia na rozwój mowy dziecka w 1. roku życia.  Karmienie piersią a karmienie butelką. Podstawowa forma profilaktyki logopedycznej.
11) Kalendarz funkcji pokarmowych - wprowadzanie pokarmów stałych (łyżeczka, kubeczek, konsystencja).
12) Rozwój mowy i komunikacji w pierwszych 12 miesiącach życia. Formy aktywności prelingwalnej. Stymulacja orofacjalna.
13) Środowisko pobudzające do komunikowania się (społeczno – emocjonalne korelaty rozwoju mowy) - propozycje zabaw i stymulacji; „masażyki”, zabawy paluszkowe.
14) Interwencja/ opieka logopedyczna nad dzieckiem z obciążonym wywiadem ciążowo – okołoporodowym:

 • uwarunkowania wczesnej terapii (aspekty terapii neurologopedycznej, strategia tworzenia planów/celów terapeutycznych);

15) Dieta w terapii wielu schorzeń. Współpraca z pediatrą (badania medyczne). 
 
Prezentacja materiałów filmowych.
Studium przypadku (case study) - ćwiczenia. 

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych (2 dni)